onsdag 19 december 2007

Walking in a Winter Wonderland


This beautiful sight met me this morning..... Amazing rime is covering everything. This is the iron gate outside my house.
Den här vackra synen mötte mig och andra stockholmare i morse..... Underbar rimfrost täcker allting. Det här är grinden utanför mitt hus.


Life is beautiful!

Chrismas gifts to my daughter

I started to knit a couple of Chrsitmas gifts to my daughter. She moved in the end of this summer 930 km to Luleå, a town in the northen of Sweden. She has been admitted to the national basketball high school there. Luleå is located just 130 km south of the Arctic Circle so you can imagine that it's dark and very cold there in the winter. What would be greater than another pair of mittens and a cosy scarf to wrap around her neck when it's cold outside.
For both I choosed Garnstudios yarn Eskimo (suitable name by the way. There are no Eskimoes in Luleå but almost... ;-). The soft winter white color will be perfect to her chocolate brown jacket.

För ett par dagar sedan började jag med ett par julklappar till min dotter. Hon flyttade 93 mil till Luleå i slutet av sommaren när hon blev antagen till Riksbasketgymnasiet där. Hon har börjat vänja sig vid mörkret men fryser ofta, så vad skulle vara bättre ännu ett par vantar och en gosig halsduk att vira runt halsen när det är kallt ute.
För båda valde jag Garstudios garn Eskimo (passande namn förresten. Inte så många Eskimåer i Luleå kanske men nästan... ;-). Den mjuka vintervita färgen kommer passa fint till hennes chokladbruna jacka.

The design of the mittens is a combo of a pattern I found at Garnstudio and the nice garter rib in the Tangled Yoke Cardigan. Very easy and fast to knit!
Designen är en kombination av ett mönster jag hittade hos Garnstudio och den fina "garter rib" som finns på Tangled Yoke Cardigan. Jättelätt och snabb att sticka!

Then I fininshed the scarf and this is another free pattern from Garnstudio. I just have to block it and weave in the two ends.
I really hope that she'll like it, although I perhaps have spoiled the surprice by blogging about it. But frankly, I doubt that she's hanging around theese kind of blogs. She doesn't has neither the time nor the interest... I think.
Sen blev jag klar med halsduken och den är också ett gratismönster från Garnstudio. Ska bara blocka den och fästa garnändarna.
Jag hoppas verkligen att hon gillar den, fastän jag kanske har förstört överraskningen genom att blogga om den. Men ärligt talat så tvivlar jag på att hon sniffar runt på den här typen av bloggar. Hon har varken tiden eller intresset.... tror jag.

onsdag 5 december 2007

Many rows left...

... before it's time for the yoke. But at least I have started.
I like this garter rib. My only concern is that it's not as elastic/flexible as a regular p2, k2 rib.
What do you think about the color? I think it such a rich and warm red. Perfect for the upcoming holiday but there's no way it will be done in time...


Nu är jag äntligen igång med min Tangled Yoke Cardigan.
Jag gillar garter rib. Min enda oro är att den inte är lika elastisk som vanlig 2 r, 2 a resår.
Vad tycker ni om färgen? Jag tycker själv att den är så härligt djupröd och varm. Perfekt för de stundande helgerna men det finns ingen chans i världen att den blir klar i tid.


One Keefely Mitten almost finished. I found this pattern in the book Handknit Holidays.
I made the thumb a little too short so I must unravel a bit and make it longer. Then I have to weave in the ends and give it a light blocking and - of course - knit the other one. Hopefully I will not suffer from "the second mitten/sock-syndrome" (as I use to do...).
I think it so difficult to repeat everything once again. BUT this only occur while knitting socks and mittens. NEVER when I knit two arms for example.
I think this happens because a pair of socks or mittens is such small projects and I hope that it will be done and ready to wear within a few days. If I'm not finish by then I get bored.
It's quite diffrent with a sweater because I know that it will take a much longer time to knit and therefore I have more patience, I think....
Maybe you can give me motivation to complete this time?
En Keefely Vante nästan klar. Jag hittade detta mönster i boken Handknit Holidays. Jag gjorde tummen lite för kort så jag måste repa upp en bit och sticka den lite längre. Sen måste jag fästa garnändarna och blocka den lite lätt och - självklart - sticka den andra vanten. Förhoppningsvis kommer jag inte att drabbas av "the second mitten/sock-syndrome" (vilket jag oftast brukar...) Det är så jobbigt att upprepa allt en gång till. MEN det här fenomenet uppstår bara när jag stickar sockor eller vantar. ALDRIG när jag t ex stickar två ärmar till en tröja. Jag tror detta beror på att ett par sockor eller vantar är så små projekt och jag räknar med att det ska bli klart på några få dagar. Är jag då inte klar tills dess så tröttnar jag. Det är en helt annan sak med en tröja för då är jag inställd på att den tar längre tid att sticka och därför blir mitt tålamod större, tror jag... Kanske kan ni motivera mig att bli klar denna gång?

fredag 30 november 2007

True pain :-(

BTW, when I came home from the unsuccessful trip to the LYS I found my son laying on the couch. "Why aren't you at basketballpractice?" I asked. "My pinky finger stuck while sliding down a banister in school" he said.
Several hours and and a few X-rays later we were told that he had a fracture in his hand :-(
At least 3 weeks with the hand in bandage and no basketball. Need I say that he's not very happy right now....

Nå, när jag kom hem från vår olycksamma resa till Wincent hittade jag min son liggandes på soffan. "Varför är inte du på basketträningen?" frågade jag. "Jag fastnade med lillfingret när jag gled nerför ett trappräcke i skolan." sa han.
Flera timmar och några röntgenbilder senare står det klart att han har brutit ett ben i handen :-(
Åtminstone 3 veckor med handen i paket och ingen basket. Behöver jag säga att han inte är särskilt lycklig just nu....


A unsuccessful trip to our LYS

The day before yesterday Eva and I decided pay a visit to Wincent Garner, our Local Rowan yarnshop i Stockholm. Our mission was to find out which yarn and color we would use to our Fliccas. Wincent is open until 6 pm and we left our office, in Evas car, at 4:30 pm. Plenty of time to sniff and squeeze all the skeins in yarnheaven - we thought...
OK, we left during rush hour, but normally it take about 35 minutes to get there, so (as I wrote) - plenty of time...
This wednesday was evidently not a normal day. The snow was falling and in Stockholm the first snowdays always comes as a surprice for everyone. Most of the cars had winter tires on by now but the traffic stood still anyway. A few minutes later there was at least 7 police cars zig-zag-ing around the queues and we understood that there must be an policehunt for anything or anybody.
There we was, stuck in a snowy car-queue a looong way from the warm, soft and cosy yarnstore.
Well to make a long story short - 10 minutes before closingtime we literal rushed into the store. OK, focus!!! Don't waste a second!
10 minutes to decide. 10 minutes to browse through the newest Rowan Magazines. 10 minutes to enjoy the atmosphere. 10 minutes...... well, you - my yarnloving friends out there - you know that 10 minutes pass very, very fast in a yarnstore. It felt like 1 minute.
Afterwards we stood outside the store, starring at the display window like two sad puppies in the wet snow-slush. What an anti-climax!
So we went to a restaurant and had a nice dinner together, shared some gossip and dremt about our Fliccas to be...

I förrgår bestämde Eva och jag att vis kulle åka till Wincent Garner, vår lokala Rowanåterförsäljare i Stockholm. Vårt mål var att bestämma oss för vilket garn och vilken färg vi ska använda till våra Fliccas. Wincent har öppet till 18 och vi åkte i Evas bil från jobbet vid 16:30. Gott om tid att lukta och klämma på alla garner i garnhimlen - trodde vi...
OK, det var ju faktiskt rusningstid, men det brukar normalt inte ta mer än 35 minuter att komma in till stan, så (som jag skrev) - gott om tid alltså...
Tydligen var denna onsdag ingen normal dag. Snön föll och i Stockholm kommer de första snödagarns alltid som en överraskning för alla. Nu har det ju snöat tidigare i år så de flesta bilar var redan utrustade med vinterdäck men trafiken stod ändå tvärstilla. Några minuter senare kommer åtminstone 7 polisbilar sick-sackande runt köerna och vi förstod att det måste vara en polisjakt på något eller någon.
Där satt vi, fast i en snöig bilkö, låååångt från den varma, mjuka och mysiga garnaffären.
Nå, för att göra en lång historia kort - 10 minuter innan stängningsdags bokstavligen rusar vi in på Wincent. OK, fokusera!!!! Slösa ingen tid! 10 minuter för beslut. 10 minuter att bläddra igenom senaste Rowanmagasinet. 10 minuter att njuta av atmosfären. 10 minuter..... ja, ni alla - mina garnälskande vänner därute - ni vet att 10 minuter går väldigt, väldigt fort i en garnaffär. Det kändes som 1 minut.
Efteråt stod vi utanför affären, stirrande in i skyltfönstret som två ledsna hundvalpar i snöslasket. Vilket antiklimax!
Så vi gick till en restaurang och åt god mat, skvallrade lite och drömde om våra framtida Fliccas...

måndag 26 november 2007

Weekend knitting

Almost the whole Sunday I have been sitting in my sofa with a pair of needles and som yarn in my hands. See the result above. It's "Catriona" from Debbie Bliss book Rialto. Allthough the pattern looks complicated I found it quite easy to follow (after a couple of misstakes, I should say). I hope she'll turn out as great as this one Maria has made.

Nästan hela söndagen satt jag i soffan med ett par stickor och garn i mina händer. Se resultatet ovan. Det är "Catriona" från Debbie Bliss bok Rialto. Fastän mönstret ser superkrångligt ut så är det ganska enkelt att följa (hm, efter ett par misstag ska jag väl erkänna). Jag hoppas hon blir lika fin som denna som Maria har gjort.

Tallin

I went to Tallin, the capital of Estonia, this thursday with my co-workers. It's a beatiful city with lots of old and charming houses and buildings. We had a great dinner inspired of the Middle Ages including Leg of Pork, Sauerkraut, Bratwurst, Bloodsausages, Smoked Baltic Herring and a lot of Cinamon Beer! Yummie. A lot of calories but that was a good combination with all alcohol ;-).
Yes, of course, I was hunting for Yarnstores but I didn't fint anything special. In the Old Town there was a store which sold yarn from Evilla quite worth it's price but I don't fancy Evilla Yarn. I'm sorry but I think it's too rough in my opinion.

I torsdags åkte jag med mina arbetskamrater till Tallin. Det är en jättevacker stad med massor av gamla charmiga hus och byggnader. Vi åt en supermiddag inspirerad av medeltiden med bl a ett grisben, surkål, blodkorv, Bratwurst, rökt böckling och masson ar kanelöl! Mums! Massor av kalorier men det var en bra kombination all alkohol;-)
Ja, såklart så var jag på jakt efter garnaffärer men jag hittade inget speciellt. I gamla Stan fanns en butik som sålde garn från Evilla rätt billigt men jag gillar inte Evillagarn. Jag är ledsen men jag tycker att det är alldeles för stickigt och grovt för min smak.

My Chevron Scarf an myself is going out for a walk in Tallin.
Jag och min Chevron Scarf är på väg ut på en promenad i Tallin.
onsdag 21 november 2007

My next big project

I just have to start with Flicca soon. If you see what Craftoholic has done with this pattern you'll understand. The nice brown color would be great on me. I just have to save some money first because I suspect that the yarncost will be rather high.
Jag bara måste börja med Flicca snart. Om du tittar på vad Craftoholic har gjort med detta mönster så förstår ni mig nog. Den sköna bruna färgen passar perfekt. Jag måste bara spara lite pengar först för jag misstänker att garnkostnaden blir rätt hög.

Blocking

This morning I started the blocking of Chevron Scarf. I pinned it out on my ironboard and it took me quite som time before I was satisfied. My ironboard isn't the best place to block my knitting on. The cover is rather thin and underneath its just a metallic grid so the pins will not stay where I want. Well, well, I think the result will turn out great. I'm going to wear it to my charchoal coat when flying to Tallin tomorrow. I will look stunning while cruising around and looking for yarnstores there ;-) See ya!

I morse började jag att blocka min Chevron Scarf. Jag nålade ut den på strykbrädan och det tog rätt lång tid innan jag var nöjd. Min strykbräda visade sig inte vara det bästa underlaget för att blocka stickalster på. Överdraget är ganska tunnt och undertill är det bara ett metallgaller, så nålarna vill inte riktigt fastna där jag vill. Nåja, Jag tror ändå att det blir ett bra resultat. Jag ska ha den på mig till min grafitgrå kappa när jag flyger till Tallin i morgon. Jag kommer se skitcool ut när jag glider omkring och letar efter garnbutiker där ;-) Vi ses!

tisdag 20 november 2007

Wrong yarn and wrong needles = extra warm Mitten

My Chevron scarf is almost finished. Right now she is very bobbely and weird looking so she will absolutely need some serious blocking before she's ready to make her entrance.
I just love the mix of colors. I have been using Colinette's Jitterbug in the shades Bright Charchoal and Copperbeech. One skein of each color.

Min Chevron scarf är nästan klar. Just nu ser hon väldigt bubblig och konstig ut så hon kommer behöva blockas ordentligt innan hon är redo att göra entré.
Jag bara älskar färgmixen. Hon är stickad i Colinettes Jitterbug i färgerna Bright Charchoal och Copperbeech.

I have been starting up a new project. The Keefely Mittens from the book Handknit Holidays. I'm using a yarn that is way too thick for this pattern but when I tried knitting with way too small needles (2 mm) I got the right gauge. This combination; bylky yarn with small needles results in a very compact and thick mitten. Perfect for the swedish winter....

Sen har jag startat upp ett nytt projekt. Keefely Mitten från boken Handknit Holidays. Jag använder ett garn som är alldeles för tjockt för detta mönster men när jag provade att sticka med alldeles för små stickor (2 mm) så fick jag rätt stickfasthet. Detta tjocka garn och tunna stickor resulterar i en väldigt kompakt och tjock vante. Perfekt för vinter i Sverige.

tisdag 13 november 2007

Time to yoin the crowd

I have laid my eyes on this piece of candy a long time now. Tangled Yoke Cardigan designed by the genius Eunny Jang. And I finally took the decision some days ago when I borrowed Interweave Knits Fall 2007 from Eva. I have already bought the yarn, Felted tweed from Rowan in a deep red color. Hopefully it will turn out to be a smashing hit! Stay tuned!

Jag har haft den här godbiten i tankarna länge nu. Tangeld Yoke Cardigan, designad av den geniala Eunny Jang. Jag tog det slutgiltiga beslutet för några dagar sen då jag lånade Interweavw Knits Fall 2007 av Eva. Jag har redan köpt garnet, Felted Tweed från Rowan i en djupröd färg. Förhoppningsvis kommer det att bli en kanonhit! Håll utkik!
måndag 5 november 2007

"Syfestivalen" in Sollentuna


I went to Sollentuna for an exibition/fair for handcrafts this weekend together with my friend Eva and her mother. We had a lot of fun while cruising around yarn and other handcrafty things. I didn't bought much, only one hank of the most beautiful dark plum colored eko-wool from Ateljé Huskroken and a pair circular pins. Eva, however, she bought almost everything she saw ;-) Lucky her!

Jag var på Syfestivalen i Sollentuna i helgen tillsammans med min vän Eva och hennes mamma. Vi hade jättkul när vi drog runt bland allt garn och annat hobbymaterial. Jag köpte inte mycket, bara en härva av helt underbar, mörkt plommonlila eko-ull från Ateljé Huskroken och ett par rundstickor. Eva, däremot, hon köpte det mesta hon såg ;-) Lyckliga hon!

fredag 2 november 2007

tisdag 30 oktober 2007

Mad Color Weave

This pattern is fun to knit. The slip-stitch-pattern is great but I'm not sure of my choice of yarn however. I knit in Lorna Laces Shepherd Sock color Mixed Berries. The colors are great in pink/purple/blue/red. But for some reason my sock is mainly pink/purple in the front side and blue/red in the back side. I thought the colors would mix up a little bit more, but no. Another issue with this pattern - yarn combination is that the pattern tend to disappear a little in this yarn in strong colors with hight contrast. But I will proceed anyway.

Detta mönster är kul att stick. Slip-stitch-mönstret är jättefint men jag är inte helt säker på garnvalet den här gången. Jag stickar i Lorna Laces Shepherd Sock i färgen Mixed Berries. Färgerna är jättefina i rosa/lila/blått/rött. Men av någon anledning så är min socka rosa/lila på framsidan och röd/blå på baksidan. Jag hade tänkt mig att färgerna skulle blandas lite mer, men inte. Ett annat huvudbry jag har med den här mönster - garn kombinationen är att mönstret har en tendens att försvinna lite i detta garn med dess starka färger och kontraster. Nå, nå, jag fortsätter som planerat.


måndag 29 oktober 2007

Möbius Wrap

When I found the Wollmeise yarnshop in Germany I instantly decided to knit the Möbius Wrap as my first project. The merino yarn is perfect for it. I choosed the colors Granatapfel, Wilder Mohn and Dornröschen. They are absolutely fabulous!
It's not easy to knit a Moebius/Möbius Wrap in several colors. I have more than once tangeled up the whole thing because it's difficult to keep all strands of yarn at the right place when the work is twisting itself during knitting.

När jag hittade Wollmeise garnshop i Tyskland så beslutade jag direkt att Möbius Wrap skulle bli mitt första projekt. Det mjuka merinogarnet är perfekt för ändamålet. Jag valde färgerna Granatapfel, Wilder Mohn och Dornsöschen. De är alldeles underbara!
Det är inte helt lätt att sticka en Moebius/Möbius Wrap i fler färger. Mer än en gång har jag trasslat ihop det hela för att det är så förbenat svårt att hålla alla trådar på rätt plats när arbetet vrider sig hela tiden.


onsdag 24 oktober 2007

My son - a great knitter!

Look what my 14 years old son knitted in schools textile crafts class! A mouse so cute and absolutely perfect!
He told me that he had to try knitting in school and I asked him what he intended to knit. "A mouse", he said, but he wouldn't develop it further.
Then a couple of weeks later I asked how the knitting went and he sigh and said that the mouse was finished but the result wasn't great. "Well can't you show it to me anyway?" I asked him. I was really curios of the result. And he went to his jacket and pull up this gorgeous creature! I just love it!
Well, the knitting-gene must be running in the family, I thought with a smile on my lips and a warmth in my heart.

"What are you going to knit next?" I asked him.
"What?! next?" he said and looked at me as if I was the craziest mum in the whole country of Sweden. "I'm certainly not gonna knit again. It's boring and tricky"
Well, you have to be greatful and happy for the small things in life. At least I know that he has the talent. And maybe one day he'll pick up the needles again. ( but to be frankly, I don't think he will...)


Kolla vad min 14-årige son har stickat i skolan! En mus så söt och helt perfekt!
Han berättade att de var tvugna att sticka i slöjden och jag frågade vad han tänkte sticka. "En mus", sa han, men han ville inte utveckla det mer än så.
Ett par veckor senare frågade jag hur det gick med stickningen och han suckade och sa att musen var klar men att han inte var supernöjd med resultatet. "Men kan du inte visa mig den ändå?" frågade jag honom. Som ni förstår så var jag otroligt nyfiken på resultatet. Han gick till jackan och plockade upp den mest otroliga lilla varelse jag sett. Underbar!
Ja, stick-genen ärvs vidare i familjen, tänkte jag med ett leende på läpparna och en varm känsla i hjärttrakten.
"Vad ska du sticka nu då?" frågade jag.
"Va?! Vadå nu?" sa han och tittade på mig som om jag var den knäppaste morsan i landet. "jag tänker då inte sticka igen. Det är tråkigt och knepigt."
Så, man får vara glad för det lilla. Som de säger i Triss-reklamen; plötsligt så händer det... Åtmistone så vet jag nu att han har talangen. En dag så får han kanske lust att plocka upp stickorna igen. (Fast ärligt talat så vet jag inte om det någonsin sker...)Lady Eleanor is growing

See my latest Eleanor in the garden. No, it's not the same as in a previous entry. This one is in another colour and it suits me really better. The bluish/purple one is now unraveled curly yarn in three balls waiting to be something else.
I have said it before so therefore I say it again: I just love to knit in Noros Silk Garden.
The constant color switches and variaty in thickness makes every stitch and row a surprise.
I just need to get a few hanks more because I ran out now. Or, the truth is that I only could afford five hanks when I bought it. You know, it's important to spread the costs...

Kolla in min senaste Lady Eleanor på besök i trädgården. Nej det är inte densamma som i tidigare inlägg. Denna är i andra färger som helt enkelt passar mig bättre. Den blå/lila scarfen är nu upprepad till tre bollar med krulligt garn som bara ligger och väntar på att få bli något annat. Jag har sagt det förut så jag säger det igen: Jag älskar att sticka i Noros Silk Garden. De ständiga färgförändringarna och variationen i tjocklek gör varje maska och varv till en överraskning. Jag behöver bara få tag i ett par nystan till för de är slut nu. Eller sanning å säga så hade jag inte råd att köpa mer än fem nystan. Man måste ju sprida ut sina kostnader i en materialsport som denna...

The winter is soon here so it's best to be prepared!

This week I have been home ill for a couple of days. Sick to my stomach but I had the time to finish up a few items. Among them this pair of lace mitts. The yarn is Aracunia Alpacka in a bluish/grey shade. Fitts perfect to my navy jacket.

Jag har varit hemma sjuk några dagar. Magsjuka :P men jag hade samtidigt lite tid att avsluta några projekt. Bland annat ett par pulsvärmare. Garnet är Aracunia Alpacka i nån blå/grå färgställning. Passar fin-fint till min skepparkavaj.Last Minute Knitted Gifts

I bought A book a few weeks ago and it finally arrived yesterday by mail. Last Minute Knitted Gifts. I bought it mainly to get the pattern to the Chevron Scarf. I fell in love with it when I saw dogged's version. Isn't it lovely?

Köpte en bok för några veckor sen och igår kom den till slut med posten. Last Minute Knitted Gifts heter den. Jag köpte den mest för att få tag i mönstret till Chevron Scarf. Den blev jag förälskad i när jag såg dogged's version. Är den inte fin?
There are a few items in this book I want to knit sometimes. What about these lovely mitts for him and her?


måndag 15 oktober 2007

Gift from my friend

I just must show my lovely green-blue merino/silk yarn from my friend Eva. She bought theese three skeins for my birthday when she was in New York on vacation and I love her for that! The yarn is just lovely and the only problem with it is that I can't decide what to make of it. The pattern must be as great as the yarn itself. I think Backyard Leaves would look great in this yarn. What do you think?
Lady Eleanor

My Lady is in progress. It's just wonderful to see her grow and see the changes in colors. I will never get bored with her!
måndag 8 oktober 2007

Cabled pullover

This is the beginning of my newest project. A cabled pullover from Vogue Knitting Winter 2006/07.
The yarn is Eskimo from Garnstudio. A very, very bulky yarn and I just love the shade. Sorry for the really bad picture.
I took it with my cellphone... :-(


Secrets


What's this? Any guess? Well I can't tell you yet. Ha!

torsdag 4 oktober 2007

Knitted Bodice finished!

Finally, after months of struggeling with different yarns and sizes, I can now proudly wear my Knitted Bodice! I know, it's not as stunning as the original but I have to be honest, I can't defend a purchase of 9 skeins of pure silk plus frieght cost oversees from the U.S. to Sweden. I just can't. Allthough Tilli Tomas yarn "Rock Star" is to die for! However, the Silke Alpacka from Garnstudio is quite OK. I fell in love with the deep purple shade and I find the bodice quite wearable. Perhaps I will elongate the arms, they are a couple of centimeters too short.


onsdag 3 oktober 2007

Woolheaven

After some thinking I decided to move from my previous blog so this is my first entry.

I bought some yarn today from Rohrspatz und Wollmeise. They have the most beautiful handpainted wool in even more beautiful colors. The names are totally delicious. What about Garnatapfel, Dornröschen, Wilder Mohn, Rhabarber and Campari Orange? Yummy!