måndag 21 april 2008

A weekend Project

This weekend has been great. I had a lot of things done; Cleaning out my sons closet, a bit of gardening, watching my sons basketball game and, of course, some knitting! I let my Nella rest for a couple of days and casted on for a pair of Aran Gauntlets a free pattern from VogueKnitting.com. They are really fun and fast to knit and Suddenly I had a pair ready to use!

Det har varit en bra helg. Jag fick massor gjort; jag rensade ut min sons garderob, fixade lite i trädgården, tittade på sonens basketmatch och självklart lite stickning! Jag har låtit min Nella vila ett par dagar och la upp för ett par Aran Gauntlets som finns som gratismöster på VogueKnitting.com. De är jätteroliga och snabba att göra och plötsligt så hade jag ett par färdiga pulsvärmare att använda!

And they look great too!
Och snygga är de också!


Pattern: Aran Gauntlets from VogueKnitting 2007/08. Free on VogueKnitting.com
Size: One size
Yarn: About 100 g of Rowan Scottish Tweed DK, in Color 030-Berry
Needles: 8 (5 mm)
Mods: To get right gauge I knitted with 2 strands of yarn.

torsdag 17 april 2008

Nella, in progress

I have made som progress with my Nella. I'm currently done with the yoke, body and arms and it looks fine but I think I'm gonna unravel the body a bit and make it a little bit wider. The yarn, Silk Garden, is lovely as always. This yarn as actually from a sweater I made a year ago but I wasn't pleased with the fit so I unraveled it and got a huge pile of curly yarn for Nella.
I was a little afraid that the texture of the used, unraveled fiber wouldn't be as soft and fluffy as from a brand new skein but it looks and fells as nice as always.

Jag har kommit en bit på min Nella nu. För närvarande är jag klar med kragen, kroppen och ärmarna och det ser fint ut men jag kommer nog att repa upp kroppen lite för att göra den lite vidare. Garnet, Silk Garden, är som alltid helt underbart. Just det här garnet kommer från en tröja jag stickade för ett år sedan men jag var missnöjd med passformen så jag repade upp den och fick en stor hög med krulligt garn till Nella.
Jag var lite skraj att känslan på det använda, upprepade garnet inte skulle vara så mjuk och fluffig som från ett helt nytt nystan men det ser ut och känns lika fint ändå.

I can't get enogh of Silk Garden. Just look at the colors!

Jag får inte nog av Silk Garden. Bara titta på färgerna!

onsdag 16 april 2008

A simple shawl in preyarn

I had a skein of Evilla preyarn in my stash and I didn't quite know what to make of it. Preyarn is not spunned so it brakes very, very easy and I was a little afraid of even tuch it. Then I saw some projects in Ravelry and found out that people really does knit with this ismpossible yarn! So, why dont give it a try?
I must admit that I have cursed this project a few times and my family has heard a lot of ugly words passing my tense lips but now when the knittingpart is finally done I'm really pleased with the result.
The transitions between the different colors is very beautiful. I think I'm in love, for now - I'm too scared to even think of blocking this beuty. The yarn will probably break and that will break my heart...

Jag hade ett nystan Evilla Förgarn i mina gömmor och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra med det. Förgarn är ju inte spunnet så det går sönder väldigt, väldigt lätt och jag var nästan rätt att en s hålla i det.
Sen sökte jag lite på Ravlery och såg att folk faktiskt stickade med detta omöjliga garn! Så, varför inte göra slag i saken?
Jag måste erkänna att jag har förbannat detta projekt några gånger och familjen har fått höra många fula ord passera mina sammanpressade läppar men nu när stickdelen äntligen är avklarad så är jag riktigt nöjd med resultatet.
Övergångarna mellan färgerna är väldigt vackra. Jag tror jag är kär, för stunden - för jag vågar inte ens tänka på hur det ska gå att blocka den här skönheten. Garnet kommer säkert brista och det kommer mitt hjärta också göra...

Hemlis3-paket, uppdatering 2

Here is a picture of my latest Hemlis3-package! I got a bulky supersoft brownish yarn (a hat or scarf maybe?), a silver grey mohairyarn (lace, lace!), 2 skeins of Garnstudios Alpacka in a Ruby Red shade (A shawl!) and some Chocolate Coffee (heavenly) and Chocolate covered Coffee Beans (already in my tummy! Yummie!) Thanks again Carin! You know exactly what makes a girl like me happy!

Här kommer till slut ett foto på mitt senaste Hemlis3-paket. Jag fick ett tjockt supermjukt brunaktigt garn (en mössa eller scarf kanske?), ett silvergrått mohairgarn (spets, spets!), 2 nystan Garnstudios Alpacka i en rubinröd nyans (en sjal!), lite chokladkaffe (himmelskt) och chokladöverdragna kaffebönor (redan i magen! Mums!)
Tack än en gång Carin! Du vet exakt vad som gör en tjej som mig lycklig!

Laminaria, I love you!

I'm almost done with my Laminaria. This is a very fun pattern and it's fast lace project.
It doesn't look so smashing here, it needs a serious block! But I'm really pleased with it anyway.
Jag är nästan klar med min Lamaria. Det här är ett väldans kul mönster samtidig som det är ett snabbstickat spetsprojekt.
Ser inte så kul ut här kanske, den kommer att behöva en tuff blockning utan kompromisser! Men jag är nöjd med den än så länge.

The yarn is a gift from my Hemlis3-friend. It's 100% wool from Anette Design in a cool charchoal grey. Rather rough texture but it soften up a little while knitting.
Garnet är en present från min Hemlis3-vän. Det är 100% entrådig ull från Anette Design. Ganska grov känsla men garnet mjukas upp lite medans man stickar.

A huge problem has unfortunately occured.... I run out of yarn just about 15 sts from the end while casting off! Is is not typical?! I'm about 1 meter short. Sh-t!!!
Maybe I can find any similar scrap yarn in my stash but still, this sucks!
Ett stort problem har emellertid dykt up.... Jag fick slut på garn ungefär 15 maskor från slutet när jag maskade av! Är det inte typiskt?! Det saknas bara max en meter. F-n!!!
Kanske kan jag hitta någon liknande garnsnutt i min garnsamling men ändå, det här suger!

onsdag 9 april 2008

Hemlis3-paket, uppdatering

Yesterday I was in Helsinki, Finland on business and didn't came home until late evening. Guess what was waiting for me on the kitchen table? My Hemlis3-package!!!! And it was worth waiting for.
It was f i l l e d with yummie yarns and some other yummie things. My Secret Hemlis Friend must know me well, whoever she is. (But she gave me a clue by signing the card with Carin... so at least I know her name now :-)
Carin, you made me very happy and I'm sorry for not posting any pictures yet. I was too tired yesterday. I hope I'll be back tomorrow with pics and more details about the gifts.

Igår var jag i Helsingfors och jobbade och jag kom inte hem förrän sena kvällen. Gissa vad som låg och väntade på köksbordet? Jo ett Hemlis3-paket!!!! Det var verkligen värt att vänta på.
Det var fyllt med mysigt garn och lite andra smarriga saker. in Hemlisvän måste känna mig väl, vem hon nu är. (Men hon gav en liten ledtråd genom att signera kortet med Carin... så jag vet i alla fall hennes namn nu :-)
Carin, ditt paket gjorde mig väldigt glad och jag är ledsen att jag inte har fotat det än. Jag var för trött igår. Jag hoppas kunna återkomma i morgon med bilder och mer information om min present.

I fell in love....

This saturday I went, together with Eva and her lovely cutiepie to daughter, to Marias Garn on a Knit Café. The little shop was soon filled up with about 20 knittinglovers and spent a very nice couple of hours there.
Maria has bought in some Noro Yarn to her shop and when we saw the huge tray with lovely colored Silk Garden and Silk Garden Lite we were immediately struck by this well-known "must have!!" feeling! Love at the first glanze.
After a unsuccessful attempt of knitting a striped scarf Eva and I decided to cast on for Nella Cropped Cardigan.
Lucky us!

I lösdags åkte jag, tillsammans med Eva och hennes gullbulle till dotter, till Marias Garn på stickcafé. Den lilla butiken var knökfull med ca 20 stickentusiester och vi spenderade ett par mycket trevliga timmar där.
Maria hade köpt in lite Norogarner till butiken och när vi såg den enorma brickan med underbart färgade Silk Garden och Silk Garden LIte drabbades vi båda omedelbart av den där "måste ha!!" känslan! Kärlek vid förtsa blicken.
Efter ett misslyckat försök med en randad scarf bestämde Eva och jag att lägga upp för Nella ropped Cardigan.
Lyckliga oss!


fredag 4 april 2008

Hemlis3-paket

Got a parcel dispatch note in my mailbox yesterday. Yippiiie, It's probably my second Hemlis3 (a scandinavian Secret Pal) parcel. Happy as a bird i went, no I strutted, to the deliveryoffice. But it wasn't a Hemlis package :-( just a book I ordered a long time ago. It wasn't even a knitting book...
Maybe I will receive something today, or maybe she's just forgotten, or maybe she has sent a package but the swedish post has missplaced it (scary thought), or maybe..... am I just silly and think too much about it?
But it's so fun to receive a SecretPal package, isn't it?

Fick en paketavi i brevlådan igår. Jippiiie, tänkte jag. Det är nog mitt andra Hemlis3-paket som kommer. Glad i hågen traskade jag, nej jag skuttade, iväg till paketutlämningsstället. Men det var inget Hemlispaket :-( bara en bok jag beställt för länge sedan. Det var inte ens en stickrelaterad bok...
Kanske det kommer något idag, eller kanske hon bara har glömt, eller kanske hon har skickat något men posten har slarvat bort det (hemska tanke), eller..... är jag bara larvig som funderar så mycket?
Men det är ju så himla kul att få ett hemlispaket, eller hur!

tisdag 1 april 2008

It's so damn cold at work

So I speed knitted myself a big, bulky, cosy and warm shawl in Eskimo from Garnstudio. It's not stunning but that's not the main factor here... It's just warm...
I really like this shade of grey BTW.