onsdag 19 december 2007

Walking in a Winter Wonderland


This beautiful sight met me this morning..... Amazing rime is covering everything. This is the iron gate outside my house.
Den här vackra synen mötte mig och andra stockholmare i morse..... Underbar rimfrost täcker allting. Det här är grinden utanför mitt hus.


Life is beautiful!

Chrismas gifts to my daughter

I started to knit a couple of Chrsitmas gifts to my daughter. She moved in the end of this summer 930 km to Luleå, a town in the northen of Sweden. She has been admitted to the national basketball high school there. Luleå is located just 130 km south of the Arctic Circle so you can imagine that it's dark and very cold there in the winter. What would be greater than another pair of mittens and a cosy scarf to wrap around her neck when it's cold outside.
For both I choosed Garnstudios yarn Eskimo (suitable name by the way. There are no Eskimoes in Luleå but almost... ;-). The soft winter white color will be perfect to her chocolate brown jacket.

För ett par dagar sedan började jag med ett par julklappar till min dotter. Hon flyttade 93 mil till Luleå i slutet av sommaren när hon blev antagen till Riksbasketgymnasiet där. Hon har börjat vänja sig vid mörkret men fryser ofta, så vad skulle vara bättre ännu ett par vantar och en gosig halsduk att vira runt halsen när det är kallt ute.
För båda valde jag Garstudios garn Eskimo (passande namn förresten. Inte så många Eskimåer i Luleå kanske men nästan... ;-). Den mjuka vintervita färgen kommer passa fint till hennes chokladbruna jacka.

The design of the mittens is a combo of a pattern I found at Garnstudio and the nice garter rib in the Tangled Yoke Cardigan. Very easy and fast to knit!
Designen är en kombination av ett mönster jag hittade hos Garnstudio och den fina "garter rib" som finns på Tangled Yoke Cardigan. Jättelätt och snabb att sticka!

Then I fininshed the scarf and this is another free pattern from Garnstudio. I just have to block it and weave in the two ends.
I really hope that she'll like it, although I perhaps have spoiled the surprice by blogging about it. But frankly, I doubt that she's hanging around theese kind of blogs. She doesn't has neither the time nor the interest... I think.
Sen blev jag klar med halsduken och den är också ett gratismönster från Garnstudio. Ska bara blocka den och fästa garnändarna.
Jag hoppas verkligen att hon gillar den, fastän jag kanske har förstört överraskningen genom att blogga om den. Men ärligt talat så tvivlar jag på att hon sniffar runt på den här typen av bloggar. Hon har varken tiden eller intresset.... tror jag.

onsdag 5 december 2007

Many rows left...

... before it's time for the yoke. But at least I have started.
I like this garter rib. My only concern is that it's not as elastic/flexible as a regular p2, k2 rib.
What do you think about the color? I think it such a rich and warm red. Perfect for the upcoming holiday but there's no way it will be done in time...


Nu är jag äntligen igång med min Tangled Yoke Cardigan.
Jag gillar garter rib. Min enda oro är att den inte är lika elastisk som vanlig 2 r, 2 a resår.
Vad tycker ni om färgen? Jag tycker själv att den är så härligt djupröd och varm. Perfekt för de stundande helgerna men det finns ingen chans i världen att den blir klar i tid.


One Keefely Mitten almost finished. I found this pattern in the book Handknit Holidays.
I made the thumb a little too short so I must unravel a bit and make it longer. Then I have to weave in the ends and give it a light blocking and - of course - knit the other one. Hopefully I will not suffer from "the second mitten/sock-syndrome" (as I use to do...).
I think it so difficult to repeat everything once again. BUT this only occur while knitting socks and mittens. NEVER when I knit two arms for example.
I think this happens because a pair of socks or mittens is such small projects and I hope that it will be done and ready to wear within a few days. If I'm not finish by then I get bored.
It's quite diffrent with a sweater because I know that it will take a much longer time to knit and therefore I have more patience, I think....
Maybe you can give me motivation to complete this time?
En Keefely Vante nästan klar. Jag hittade detta mönster i boken Handknit Holidays. Jag gjorde tummen lite för kort så jag måste repa upp en bit och sticka den lite längre. Sen måste jag fästa garnändarna och blocka den lite lätt och - självklart - sticka den andra vanten. Förhoppningsvis kommer jag inte att drabbas av "the second mitten/sock-syndrome" (vilket jag oftast brukar...) Det är så jobbigt att upprepa allt en gång till. MEN det här fenomenet uppstår bara när jag stickar sockor eller vantar. ALDRIG när jag t ex stickar två ärmar till en tröja. Jag tror detta beror på att ett par sockor eller vantar är så små projekt och jag räknar med att det ska bli klart på några få dagar. Är jag då inte klar tills dess så tröttnar jag. Det är en helt annan sak med en tröja för då är jag inställd på att den tar längre tid att sticka och därför blir mitt tålamod större, tror jag... Kanske kan ni motivera mig att bli klar denna gång?