fredag 30 november 2007

True pain :-(

BTW, when I came home from the unsuccessful trip to the LYS I found my son laying on the couch. "Why aren't you at basketballpractice?" I asked. "My pinky finger stuck while sliding down a banister in school" he said.
Several hours and and a few X-rays later we were told that he had a fracture in his hand :-(
At least 3 weeks with the hand in bandage and no basketball. Need I say that he's not very happy right now....

Nå, när jag kom hem från vår olycksamma resa till Wincent hittade jag min son liggandes på soffan. "Varför är inte du på basketträningen?" frågade jag. "Jag fastnade med lillfingret när jag gled nerför ett trappräcke i skolan." sa han.
Flera timmar och några röntgenbilder senare står det klart att han har brutit ett ben i handen :-(
Åtminstone 3 veckor med handen i paket och ingen basket. Behöver jag säga att han inte är särskilt lycklig just nu....


A unsuccessful trip to our LYS

The day before yesterday Eva and I decided pay a visit to Wincent Garner, our Local Rowan yarnshop i Stockholm. Our mission was to find out which yarn and color we would use to our Fliccas. Wincent is open until 6 pm and we left our office, in Evas car, at 4:30 pm. Plenty of time to sniff and squeeze all the skeins in yarnheaven - we thought...
OK, we left during rush hour, but normally it take about 35 minutes to get there, so (as I wrote) - plenty of time...
This wednesday was evidently not a normal day. The snow was falling and in Stockholm the first snowdays always comes as a surprice for everyone. Most of the cars had winter tires on by now but the traffic stood still anyway. A few minutes later there was at least 7 police cars zig-zag-ing around the queues and we understood that there must be an policehunt for anything or anybody.
There we was, stuck in a snowy car-queue a looong way from the warm, soft and cosy yarnstore.
Well to make a long story short - 10 minutes before closingtime we literal rushed into the store. OK, focus!!! Don't waste a second!
10 minutes to decide. 10 minutes to browse through the newest Rowan Magazines. 10 minutes to enjoy the atmosphere. 10 minutes...... well, you - my yarnloving friends out there - you know that 10 minutes pass very, very fast in a yarnstore. It felt like 1 minute.
Afterwards we stood outside the store, starring at the display window like two sad puppies in the wet snow-slush. What an anti-climax!
So we went to a restaurant and had a nice dinner together, shared some gossip and dremt about our Fliccas to be...

I förrgår bestämde Eva och jag att vis kulle åka till Wincent Garner, vår lokala Rowanåterförsäljare i Stockholm. Vårt mål var att bestämma oss för vilket garn och vilken färg vi ska använda till våra Fliccas. Wincent har öppet till 18 och vi åkte i Evas bil från jobbet vid 16:30. Gott om tid att lukta och klämma på alla garner i garnhimlen - trodde vi...
OK, det var ju faktiskt rusningstid, men det brukar normalt inte ta mer än 35 minuter att komma in till stan, så (som jag skrev) - gott om tid alltså...
Tydligen var denna onsdag ingen normal dag. Snön föll och i Stockholm kommer de första snödagarns alltid som en överraskning för alla. Nu har det ju snöat tidigare i år så de flesta bilar var redan utrustade med vinterdäck men trafiken stod ändå tvärstilla. Några minuter senare kommer åtminstone 7 polisbilar sick-sackande runt köerna och vi förstod att det måste vara en polisjakt på något eller någon.
Där satt vi, fast i en snöig bilkö, låååångt från den varma, mjuka och mysiga garnaffären.
Nå, för att göra en lång historia kort - 10 minuter innan stängningsdags bokstavligen rusar vi in på Wincent. OK, fokusera!!!! Slösa ingen tid! 10 minuter för beslut. 10 minuter att bläddra igenom senaste Rowanmagasinet. 10 minuter att njuta av atmosfären. 10 minuter..... ja, ni alla - mina garnälskande vänner därute - ni vet att 10 minuter går väldigt, väldigt fort i en garnaffär. Det kändes som 1 minut.
Efteråt stod vi utanför affären, stirrande in i skyltfönstret som två ledsna hundvalpar i snöslasket. Vilket antiklimax!
Så vi gick till en restaurang och åt god mat, skvallrade lite och drömde om våra framtida Fliccas...

måndag 26 november 2007

Weekend knitting

Almost the whole Sunday I have been sitting in my sofa with a pair of needles and som yarn in my hands. See the result above. It's "Catriona" from Debbie Bliss book Rialto. Allthough the pattern looks complicated I found it quite easy to follow (after a couple of misstakes, I should say). I hope she'll turn out as great as this one Maria has made.

Nästan hela söndagen satt jag i soffan med ett par stickor och garn i mina händer. Se resultatet ovan. Det är "Catriona" från Debbie Bliss bok Rialto. Fastän mönstret ser superkrångligt ut så är det ganska enkelt att följa (hm, efter ett par misstag ska jag väl erkänna). Jag hoppas hon blir lika fin som denna som Maria har gjort.

Tallin

I went to Tallin, the capital of Estonia, this thursday with my co-workers. It's a beatiful city with lots of old and charming houses and buildings. We had a great dinner inspired of the Middle Ages including Leg of Pork, Sauerkraut, Bratwurst, Bloodsausages, Smoked Baltic Herring and a lot of Cinamon Beer! Yummie. A lot of calories but that was a good combination with all alcohol ;-).
Yes, of course, I was hunting for Yarnstores but I didn't fint anything special. In the Old Town there was a store which sold yarn from Evilla quite worth it's price but I don't fancy Evilla Yarn. I'm sorry but I think it's too rough in my opinion.

I torsdags åkte jag med mina arbetskamrater till Tallin. Det är en jättevacker stad med massor av gamla charmiga hus och byggnader. Vi åt en supermiddag inspirerad av medeltiden med bl a ett grisben, surkål, blodkorv, Bratwurst, rökt böckling och masson ar kanelöl! Mums! Massor av kalorier men det var en bra kombination all alkohol;-)
Ja, såklart så var jag på jakt efter garnaffärer men jag hittade inget speciellt. I gamla Stan fanns en butik som sålde garn från Evilla rätt billigt men jag gillar inte Evillagarn. Jag är ledsen men jag tycker att det är alldeles för stickigt och grovt för min smak.

My Chevron Scarf an myself is going out for a walk in Tallin.
Jag och min Chevron Scarf är på väg ut på en promenad i Tallin.
onsdag 21 november 2007

My next big project

I just have to start with Flicca soon. If you see what Craftoholic has done with this pattern you'll understand. The nice brown color would be great on me. I just have to save some money first because I suspect that the yarncost will be rather high.
Jag bara måste börja med Flicca snart. Om du tittar på vad Craftoholic har gjort med detta mönster så förstår ni mig nog. Den sköna bruna färgen passar perfekt. Jag måste bara spara lite pengar först för jag misstänker att garnkostnaden blir rätt hög.

Blocking

This morning I started the blocking of Chevron Scarf. I pinned it out on my ironboard and it took me quite som time before I was satisfied. My ironboard isn't the best place to block my knitting on. The cover is rather thin and underneath its just a metallic grid so the pins will not stay where I want. Well, well, I think the result will turn out great. I'm going to wear it to my charchoal coat when flying to Tallin tomorrow. I will look stunning while cruising around and looking for yarnstores there ;-) See ya!

I morse började jag att blocka min Chevron Scarf. Jag nålade ut den på strykbrädan och det tog rätt lång tid innan jag var nöjd. Min strykbräda visade sig inte vara det bästa underlaget för att blocka stickalster på. Överdraget är ganska tunnt och undertill är det bara ett metallgaller, så nålarna vill inte riktigt fastna där jag vill. Nåja, Jag tror ändå att det blir ett bra resultat. Jag ska ha den på mig till min grafitgrå kappa när jag flyger till Tallin i morgon. Jag kommer se skitcool ut när jag glider omkring och letar efter garnbutiker där ;-) Vi ses!

tisdag 20 november 2007

Wrong yarn and wrong needles = extra warm Mitten

My Chevron scarf is almost finished. Right now she is very bobbely and weird looking so she will absolutely need some serious blocking before she's ready to make her entrance.
I just love the mix of colors. I have been using Colinette's Jitterbug in the shades Bright Charchoal and Copperbeech. One skein of each color.

Min Chevron scarf är nästan klar. Just nu ser hon väldigt bubblig och konstig ut så hon kommer behöva blockas ordentligt innan hon är redo att göra entré.
Jag bara älskar färgmixen. Hon är stickad i Colinettes Jitterbug i färgerna Bright Charchoal och Copperbeech.

I have been starting up a new project. The Keefely Mittens from the book Handknit Holidays. I'm using a yarn that is way too thick for this pattern but when I tried knitting with way too small needles (2 mm) I got the right gauge. This combination; bylky yarn with small needles results in a very compact and thick mitten. Perfect for the swedish winter....

Sen har jag startat upp ett nytt projekt. Keefely Mitten från boken Handknit Holidays. Jag använder ett garn som är alldeles för tjockt för detta mönster men när jag provade att sticka med alldeles för små stickor (2 mm) så fick jag rätt stickfasthet. Detta tjocka garn och tunna stickor resulterar i en väldigt kompakt och tjock vante. Perfekt för vinter i Sverige.

tisdag 13 november 2007

Time to yoin the crowd

I have laid my eyes on this piece of candy a long time now. Tangled Yoke Cardigan designed by the genius Eunny Jang. And I finally took the decision some days ago when I borrowed Interweave Knits Fall 2007 from Eva. I have already bought the yarn, Felted tweed from Rowan in a deep red color. Hopefully it will turn out to be a smashing hit! Stay tuned!

Jag har haft den här godbiten i tankarna länge nu. Tangeld Yoke Cardigan, designad av den geniala Eunny Jang. Jag tog det slutgiltiga beslutet för några dagar sen då jag lånade Interweavw Knits Fall 2007 av Eva. Jag har redan köpt garnet, Felted Tweed från Rowan i en djupröd färg. Förhoppningsvis kommer det att bli en kanonhit! Håll utkik!
måndag 5 november 2007

"Syfestivalen" in Sollentuna


I went to Sollentuna for an exibition/fair for handcrafts this weekend together with my friend Eva and her mother. We had a lot of fun while cruising around yarn and other handcrafty things. I didn't bought much, only one hank of the most beautiful dark plum colored eko-wool from Ateljé Huskroken and a pair circular pins. Eva, however, she bought almost everything she saw ;-) Lucky her!

Jag var på Syfestivalen i Sollentuna i helgen tillsammans med min vän Eva och hennes mamma. Vi hade jättkul när vi drog runt bland allt garn och annat hobbymaterial. Jag köpte inte mycket, bara en härva av helt underbar, mörkt plommonlila eko-ull från Ateljé Huskroken och ett par rundstickor. Eva, däremot, hon köpte det mesta hon såg ;-) Lyckliga hon!

fredag 2 november 2007